Đông Tây Barbershop

HỆ THỐNG TIỆM CẮT TÓC

ĐÔng Tây Barbershop icon

Cắt tóc

Cắt tóc
80k

Đến với chúng tôi
Gội đầu

Gội đầu
50k

Đến với chúng tôi
Cạo râu

Cạo râu
10k

Đến với chúng tôi
Nhuộm Đen (Bigen)

Nhuộm Đen (Bigen)
200k

Đến với chúng tôi
Uốn Tóc

Uốn Tóc
250k

Đến với chúng tôi
Bấm xù

Bấm xù
300k

Đến với chúng tôi
Dreadlock

Dreadlock
3500k

Đến với chúng tôi
Tẩy Tóc

Tẩy Tóc
200k

Đến với chúng tôi
Thắt Tóc

Thắt Tóc
100k

Đến với chúng tôi
Nhuộm Tóc

Nhuộm Tóc
250k

Đến với chúng tôi

Góc chia sẻ

khách hàng yêu thích của chúng tôi.